SBORNÍK ABSTRAKT - 40. dny mladých internistů

IK3NRE III. interní klinika Nefrologická, Revmatologická, Endokrinologická FN Olomouc SBORNÍK ABSTRAKT 40. dny mladých internistů 1.–2. 6. 2023 OLOMOUC

40. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ 1.–2. června 2023 | OLOMOUC 2 | www.dnymladychinternistu.cz GENERÁLNÍ PARTNEŘI HLAVNÍ PARTNEŘI PARTNEŘI

3 www.dnymladychinternistu.cz | 40. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ OLOMOUC | 1.–2. června 2023 Vážení přátelé, v letošním roce se uskuteční jubilejní 40. setkání mladých internistů v Olomouci ve dnech 1.–2. 6. 2023 pořádané Českou internistickou společností. Tato akce má již dlouhou česko-slovenskou tradici a koná se střídavě v Olomouci a v Martině. Akce je primárně určena mladým lékařům do 35 let, kteří se věnují všem oborům vnitřního lékařství a prezentují vlastní výzkum, zajímavé kazuistiky či přehledová sdělení. Přivítáme však i nepřednášející účastníky bez věkového limitu. V závěru konference jsou nejlepší přednášky v jednotlivých kategoriích oceněny. Těšíme se na setkání s Vámi prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. odborný garant konference Pořadatel Česká internistická společnost ČLS JEP Garant setkání prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. – přednosta III. interní kliniky FN Olomouc a LF UP Olomouc Vědecký výbor konference Předseda: prof. MUDr. David Karásek, Ph.D. – zástupce přednosty pro léčebnou péči III. interní kliniky LF UP a FN Olomouc Členové: prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. – děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci prof. MUDr. Richard Češka, CSc. – předseda České internistické společnosti prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. – předsedkyně Slovenskej internistickej spoločnosti prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc. – přednosta I. internej kliniky, Jesseniova lekárska fakulta UK prof. MUDr. Petr Galajda, CSc. – I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine MUDr. Jiří Orság, Ph.D. – III. interní klinika LF UP a FN Olomouc Koordinátoři Michal Slánský – III. interní klinika LF UP a FN Olomouc Bc. Marcela Janů – III. interní klinika LF UP a FN Olomouc

40. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ 1.–2. června 2023 | OLOMOUC 4 | www.dnymladychinternistu.cz ČASOVÝ PLÁN Čtvrtek 1. 2. 2023 – Teoretické ústavy LF UP 7.30–15.00 REGISTRACE 8.30 ZAHÁJENÍ (Velká posluchárna) SEKCE 1 (VELKÁ POSLUCHÁRNA) 09.00–10.15 Nefrologie (1) předsednictvo: Dedinská I., Krejčí K., Jackuliak P. 10.15–10.45 PŘESTÁVKA (30 min.) 10.45–11.45 Nefrologie (2) předsednictvo: Krejčí K., Dedinská I., Makovický P. 11.45–12.45 OBĚD (60 min.) 12.45–14.00 Hematologie a poruchy koagulace (1) předsednictvo: Szotkowski T., Galajda P., Schovánek J. 14.00–14.15 PŘESTÁVKA (15 min.) 14.15–15.30 Hematologie a poruchy koagulace (2) předsednictvo: Galajda P., Szotkowski T., Schovánek J. SEKCE 2 (MALÁ POSLUCHÁRNA LEVÁ) 09.00–10.15 Diabetologie, endokrinologie a poruchy metabolismu (1) předsednictvo: Češka R., Lazúrová I., Payer J. 10.15–10.45 PŘESTÁVKA (30 min.) 10.45–11.45 Pneumologie předsednictvo: Jakubec P., Galajda P., Orság J. 11.45–12.45 OBĚD (60 min.) 12.45–14.00 Kardiologie (1) předsednictvo: Václavík J., Souček M., Samoš M. 14.00–14.15 PŘESTÁVKA (15 min.) 14.15–15.15 Kardiologie (2) předsednictvo: Souček M., Václavík J., Samoš M. 19.00 DIZKUZNÍ FÓRUM ÚČASTNÍKŮ

5 www.dnymladychinternistu.cz | 40. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ OLOMOUC | 1.–2. června 2023 ČASOVÝ PLÁN Pátek 2. 6. 2023 – Teoretické ústavy LF UP 8.30–15.00 REGISTRACE SEKCE 1 (MALÁ POSLUCHÁRNA PRAVÁ) 8.30–10.15 Diabetologie, endokrinologie a poruchy metabolismu (2) předsednictvo: Mokáň M., Kršek M., Karásek D. 10.15–10.30 PŘESTÁVKA (15 min.) 10.30–12.00 Gastroenterologie a hepatologie předsednictvo: Falt P., Zadražil J., Makovický P. SEKCE 2 (MALÁ POSLUCHÁRNA LEVÁ) 8.30–10.15 Revmatologie předsednictvo: Horák P., Dedinska I., Žurek M. 10.15–10.30 PŘESTÁVKA (15 min.) 10.30–12.00 Varia předsednictvo: Ščudla V., Samoš M., Galajda P. UKONČENÍ A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ (Velká posluchárna)

40. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ 1.–2. června 2023 | OLOMOUC 6 | www.dnymladychinternistu.cz ODBORNÝ PROGRAM Čtvrtek 1. 6. 2023 – VELKÁ POSLUCHÁRNA 8.30–9.00 ZAHÁJENÍ NEFROLOGIE (1) – SEKCE 1 (Velká posluchárna) 09.00–09.15 Je NGAL vhodným prediktorem rozvoje AKI u kriticky nemocných septických pacientů? Klementa V.1, Petejová N.2, Horák P.1, Zadražil J.1, Prošková J.3, Langová K.4 1III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc 2Interní a kardiologická klinika LF a FN Ostrava 3Oddělení klinické biochemie FN Olomouc 4Ústav lékařské biofyziky LF UP Olomouc 09.15–09.30 BK virová infekce po transplantaci ledviny – kazuistika Kurašová E.1, Krejčí K.1, Hraboš D.2, Tichý T.2 1Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, 2Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Ústav klinické a molekulární patologie 09.30–09.45 Závažná hyperkalcémia s renálnym poškodením ako vedúci príznak sarkoidózy u mladého pacienta Bašista K., Žigrai M., Vyskočil M., Komorníková A., Faktorová X. Interná klinika SZU, Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a.s., Bratislava 09.45–10.00 Nevídaná rhabdomyolýza – kazuistika Liachovická K., Sztuchlíková V., Lysková L., Orság J., Kosatíková Z., Hrubý M., Vymětal J., Krejčí K. III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, Fakultní nemocnice Olomouc 10.00–10.15 Liečba anémie roxadustatom – prvé klinické skúsenosti Beliančinová M.1,2, Kleinová P.1,2, Vnučák M.1,2, Graňák K.1,2, Mokáň M.1,2, Dedinská I.1,2 1Transplantačné centrum, Kollárova 2, 036 01 Univerzitná nemocnica Martin 2I. interná klinika, Univerzitná nemocnica Martin a Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Kollárova 2, 036 01 Martin 10.15–10.45 PŘESTÁVKA

7 www.dnymladychinternistu.cz | 40. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ OLOMOUC | 1.–2. června 2023 NEFROLOGIE (2) – SEKCE 1 (Velká posluchárna) 10.45–11.00 Finerenon – oddálení progrese chronického onemocnění ledvin u pacientů s diabetes mellitus 2. typu Kurašová E.1, Orság J.1 1Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická 11.00–11.15 Infekcia močového traktu v kontexte miniinvazívnych výkonoch po transplantácii obličky Kleinová P., Beliančinová M., Vnučák M., Graňák K., Mokáň M., Dedinská I. Transplantačné centrum Univerzitná nemocnica Martin 11.15–11.30 Metabolomics approach in the diagnosis of acute kidney rejection Vnučák M., Graňák K., Beliančinová M., Kleinová P., Baranovičová E., Dedinská I. Transplatačné centrum Univerzitná nemocnica Martin, I. interná klinika JLF UK a UNM 11.30–11.45 Úloha nefrológa v liečbe a prevencii urolitiázy Vnučák M., Graňák K., Beliančinová M., Kleinová P., Dedinská I. Transplantačné centrum UNM, I. interná klinika JLF UK a UNM 11.45–12.45 OBĚD HEMATOLOGIE A PORUCHY KOAGULACE (1) – SEKCE 1 (Velká posluchárna) 12.45–13.00 Pocovidový plicní nález – překvapivé rozuzlení Novotná J., Žurková M., Kultan J., Jakubec P., Tichý T., Skanderová D. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc 13.00–13.15 Partizánský boj hereditární hemoragické teleangiektazie (syndrom Rendu-Osler-Weber) Bradáčová M., Faber E. Hemato-onkologická klinika, Fakultní nemocnice a LF UP Olomouc 13.15–13.30 Venetoclax v terapii akutní myeloidní leukémie – zkušenosti jednoho centra Čerňan M., Szotkowski T., Machová R., Papajík T. Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 13.30–13.45 Heydeho syndróm liečený transkatétrovou náhradou aortálnej chlopne – kazuistika Focko B., Péč M.J., Michalová R., PhD., Jurica J., Valocká D., Samoš M., Bolek T., Sokol J., Škorňová I., Mokáň M. I. interná klinika, Jesseniova lekárstva fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin 2. Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárstva fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin

40. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ 1.–2. června 2023 | OLOMOUC 8 | www.dnymladychinternistu.cz 13.45–14.00 Autoimunitní hemolytická anemie – kazuistika Cesnaková A. Interní oddělení Nemocnice Agel Šternberk SMN 14.00–14.15 PŘESTÁVKA HEMATOLOGIE A PORUCHY KOAGULACE (2) – SEKCE 1 (Velká posluchárna) 14.15–14.30 Úspešná liečba blastového zvratu chronickej myelocytovej leukémie kombináciou chemoterapie, dasatinibu a interferónu alfa Vráblová L.1, Kořalková P.1, Divoký V.1, Machová Poláková K.1, Kriegová E.1, Janská R., Grohmann J., Holzerová M., Papajík T., Faber E. Hemato-onkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1Ústav Biologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 3Ústav Imunologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 14.30–14.45 Burkittův lymfom spojený s imunodeficitem Polakovič P. Nemocnice AGEL Nový Jičín 14.45–15.00 Difúzny veľkobunkový B-lymfóm srdca – kazuistika Kredátusová A., Lukášová M., Hanáčková V. Hemato-onkologická klinika FNOL 15.00–15.15 Vlastné skúsenosti s použitím molnupiraviru u hemato-onkologických pacientov Zalibera A., Čerňan M., Szotkowski T., Vaculová G., Papajík T. Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Hemato-onkologická klinika Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a FN Olomouc, Oddělení klinické farmacie FN Olomouc 15.15–15.30 Monitorovanie priamych orálnych antikoagulancií u pacientov s venóznou tromboembolickou chorobou. Brisudová K., Jurica J., Bolek T., Samoš M., Mokáň M. I. interná klinika UNM

9 www.dnymladychinternistu.cz | 40. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ OLOMOUC | 1.–2. června 2023 DIABETOLOGIE, ENDOKRINOLOGIE A PORUCHY METABOLISMU (1) – SEKCE 2 (Malá posluchárna LEVÁ) 09.00–09.15 Sledování hladin adipokinů u pacientů po tubulizaci žaludku Dohnal R.1, Schovánek J.1, Cibičková Ľ.1, Karásek D.1, Kučerová V.2, Růžičková M.3 1Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická 2Fakultní nemocnice Olomouc, Oddělení klinické biochemie 3Fakultní nemocnice Olomouc, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická 09.15–09.30 Dlhodobé GLP1-RA ako „bailout“ liečba pacienta po bariatrickej operácii – kazuistika Lecký P., Bolek T., Jurica J., Péč M.J., Samoš M., Galajda P., Mokáň M. I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského Bratislava 09.30–09.45 Evaluace kortikorezistence pacientů s aktivní, středně těžkou a těžkou endokrinní orbitopatií a dlouhodobé sledování efektu rituximabu jako léčby druhé linie Pekařová K., Schovánek J. Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, FN Olomouc 09.45–10.00 Amiodaronem indukovaná tyreotoxikóza Lysková L., Schovánek J. III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF a FN Olomouc 10.00–10.15 Účinnost skórovacích systémů v určování podtypů primárního hyperaldosteronismu Kološová B.1, Waldauf P.2, Wichterle D.3, Kvasnička J.1, Zelinka T.1, Petrák O.1, Krátká Z.1, Forejtová L.4, Kaván J.4, Widimský J.1, Holaj R.1 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, III. interní klinika – Endokrinologie a metabolismu 10.15–10.45 PŘESTÁVKA PNEUMOLOGIE – SEKCE 2 (Malá posluchárna LEVÁ) 10.45–11.00 Vliv interních komplikací na kvalitu života u pacienta s cystickou fibrózou po transplantaci srdce a plic – kazuistika Olejová J.1, Jakubec P.1, Kufa J.1, Žurková M.1, Hajdová L.1, Genzor S.1, Lischke R.2, Šimonek J.2, Pozniak J.2, Kolařík J.2, Havlín J.2, Fila L.3, Valentová-Bartáková L.3, Pirk J.4, Hošková L.4 1Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc 2III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol 3Pneumologická klinika 1. LF UK a FN Motol 4KARDIOCENTRUM, Institut klinické a experimentální medicíny 11.00–11.15 Komplikace po transplantaci srdce Kiml J., Jakubec P., Genzor S., Kufa J., Žurková M. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc

40. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ 1.–2. června 2023 | OLOMOUC 10 | www.dnymladychinternistu.cz 11.15–11.30 Systémové glukokortikoidy v terapii reziduálního plicního postižení po COVID-19 Mizera J., Genzor S., Losse S., Jakubec P. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Olomouc 11.30–11.45 Dispenzarizace po plicní transplantaci – zkušenosti z našeho centra Kufa J., Jakubec P., Genzor S., Žurková M. Klinika plicních nemocí a TBC, FNOL 11.45–12.45 OBĚD KARDIOLOGIE (1) – SEKCE 2 (MALÁ POSLUCHÁRNA LEVÁ) 12.45–13.00 Využitie priamych orálnych inhibítorov faktora Xa v liečbe intrakardiálnej trombózy Moravčíková Z., Brisudová K., Bolek T., Samoš M., Mokáň M. I. interná klinika UNM, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského 13.00–13.15 Plazmatické hladiny sekretoneurinu u pacientů s různou etiologií srdečního selhání: předběžná data Dodulík J., Lazárová M., Václavík J., Stejskal D., Švagera Z., Chobolová N., Šulc P., Evin L., Plášek J. Fakultní nemocnice Ostrava 13.15–13.30 Epidemiologická analýza rizikových faktorov, liečby, komplikácií a mortality u pacientov s infarktom myokardu s ST eleváciami na Slovensku – retrospektívna „single-center“ štúdia Benko J.1,5*, Péč M.J.1, Jurica J.1, Péčová M.2,3, Mokáň M.1, Nehaj F.4, Sokol J.2, Bolek T.1, Galajda P.1, Samoš M.1, Mokáň M.1 1I. interná klinika, Univerzitná nemocnica Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave 2Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzitná nemocnica Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave 3Onkologické centrum, Univerzitná nemocnica Martin 4Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave 5Kardiologická klinika, Fakultná nemocnica Nitra *Obaja autori prispeli rovnakou mierou. 13.30–13.45 Nezvyklý průběh závažného onemocnění srdce Červenka A., Zeman K., Gistinger T. Nemocnice Frýdek-Místek

11 www.dnymladychinternistu.cz | 40. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ OLOMOUC | 1.–2. června 2023 13.45–14.00 Parametre deformácie ľavostranných oddielov srdca a koncentrácie markerov endotelovej dysfunkcie u pacientov s akútnou dekompenzáciou chronického srdcového zlyhávania Jurica J.1, Péč M.J.1, Bolek T.1, Škorňová I.2, Staško J.2, Galajda P.1, Samoš M.1,3, Mokán M.1 11. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovenská republika 2Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin 3Oddelenie akútnej a intervenčnej kardiológie, 2. Klinika kardiológie a angiológie lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (SÚSCCH, a.s.) v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 14.00–14.15 PŘESTÁVKA KARDIOLOGIE (2) – SEKCE 2 (Malá posluchárna LEVÁ) 14.15–14.30 Arteriální hypertenze a reakce krevního tlaku na zátěž u sportovců Jelínek L.1, Moravcová K.2, Ožana J.2, Sovová M.2, Václavík J.3, Jiravský O.4, Jiravská-Godula B.5, Pešová P.4, Puškašová K.6, Sovová E.2 1Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace, Fakultní Nemocnice Olomouc; Lékařská fakulta, Univerzita Palackého; 72. mechanizovaný prapor, Armáda České republiky 2Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace, Fakultní Nemocnice Olomouc; Lékařská fakulta, Univerzita Palackého 3Interní a kardiologická klinika, Fakultní Nemocnice Ostrava; Lékařská fakulta; Ostravská univerzita 4Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s., Třinec 5Sportovní ambulance s.r.o., Karvinná 6Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s., Ostrava 14.30–14.45 Úloha transezofageálnej echokardiografie v diferenciálnej diagnostike kryptogénnej cievnej mozgovej príhody – kazuistika Péč M. J.1, Bolek T.1, Péčová M.2,3, Jurica J.1, Laková L.1, Benko J.1,5, Blaško P.4, Galajda P.1, Samoš M.1,6, Mokáň M.1 1I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin 2Onkologické centrum, Univerzitná nemocnica Martin, Martin 3Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin 4Kardiologická ambulancia, Bánovce n. Bebravou 5Kardiologická klinika, Fakultná nemocnica Nitra, Nitra 6Oddelenie akútnej kardiológie, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bystrica

40. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ 1.–2. června 2023 | OLOMOUC 12 | www.dnymladychinternistu.cz 14.45–15.00 Faktory interferujúce s koncentráciami priamych orálnych antikoagulancií (DOAK) u pacientov s fibriláciou predsiení – naše skúsenosti Bolek T.1, Samoš M.1, Galajda P.1, Škorňová I.2, Staško J.2, Kubisz P.2, Mokáň M.1 1I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martin, Univerzita Komenského v Bratislave 2Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martin, Univerzita Komenského v Bratislave 15.00–15.15 Trombus levé komory – kazuistika Adámek R. Interní oddělení VN Olomouc, I. interná klinika UNM 19.00 DIZKUZNÍ FÓRUM ÚČASTNÍKŮ

13 www.dnymladychinternistu.cz | 40. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ OLOMOUC | 1.–2. června 2023 Pátek 2. 6. 2023 – MALÁ PRAVÁ POSLUCHÁRNA DIABETOLOGIE, ENDOKRINOLOGIE A PORUCHY METABOLISMU (2) – SEKCE 1 (Malá posluchárna PRAVÁ) 08.30–08.45 Adiponectin/leptin ratio as an index to determine metabolic risk in patients after kidney transplantation Graňák K.1,2, Vnučák M.1,2, Beliančinová M.1,2, Kleinová P.1,2, Pytliaková M.3, Dedinská I.1,2 1Transplant Centre, University Hospital Martin 2Department of Internal Medicine I, Jessenius Medical Faculty of Comenius University and University Hospital Martin 3Department of Gastrointestinal Internal Medicine, Jessenius Medical Faculty of Comenius University and University Hospital Martin 08.45–09.00 Steatóza pankreatu u bariatrických pacientů Blaho M.1,2, Bužga M.3,4, Švagera Z.4,5 1Oddělení gastroenterologie, Interní a kardiologická klinika FN Ostrava 2Katedra interních oborů LF Ostravské univerzity 3Ústav fyziologie a patofyziologie LF Ostravské univerzity 4Ústav laboratorní medicíny FN Ostrava 5Ústav laboratorní medicíny LF Ostravské univerzity 09.00–09.15 Souvisí endokrinní orbitopatie s onemocněním/vakcinací proti COVID-19? Bolacká M., Schovánek J., Karhanová M. III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc, Oční klinika LF UP a FN Olomouc 09.15–09.30 Od pôrodníka k endokrinológovi Dzubová P., Klčovanská A., Bobályová A., Rajec J. Klinika vnútorného lekárstva, Fakultná nemocnica Trnava 09.30–09.45 Od prosté dehydratace k vzácné diagnóze Mačáková D., Krystyník O., Dohnal R., Cibičková Ľ., Karásek D. III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc 09.45–10.00 Glykační index hemoglobinu (HGI) jako ukazatel individuální glykace u pacientů s diabetem 1. typu na kontinuální a okamžité monitoraci glukózy Pehr M., Navrátilová V., Horová E., Škrha J. jr., Prázný M, Škrha J. 3. IK 1. LF UK a VFN, Praha

40. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ 1.–2. června 2023 | OLOMOUC 14 | www.dnymladychinternistu.cz 10.00–10.15 Porovnání efektu léčby autologními kmenovými buňkami a konservativní léčby u diabetiků s chronickou končetinu ohrožující ischémii – randomizovaná kontrolovaná studie Sojáková D.1,2, Husáková J.1,2, Fejfarová V.1, Wosková V.1, Jarošíková R.1, Dubský M.1,2 1Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny Praha 21. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha 10.15–10.30 PŘESTÁVKA GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE – SEKCE 1 (Malá posluchárna PRAVÁ) 10.30–10.45 Od gastroenteritidy k Zollinger- Ellison syndromu – kazuistika Cveková S., Aiglová K., Zoundjekpon V. II. interní klinika gastroenterologická a geriatrická Fakultní nemocnice Olomouc 10.45–11.00 Frekvencia kmitania cílií u pacientov s laryngofaryngeálnym refluxom je nižšia ako u zdravých dobrovoľníkov Vážanová D., Ďuriček M., Čelková P., Kvaššayová J., Lipták P., Bánovčin P. Interná klinika gastroenterologická UNM a JLF UK 11.00–11.15 Anorektální hemangiom jako vzácná příčina enteroragie Pospíšilová B.1, Frydrych J.2, Krajina A.3, Örhalmi J.4, Mikoviny Kajzrlíková I.1, Vítek P.1,5 1Interní oddělení, Beskydské Gastrocentrum, Nemocnice ve Frýdku-Místku 2Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou 3Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové 4Chirurgické oddělení Nemocnice Hořovice 5Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 11.15–11.30 Syndróm miznúcich žlčovodov pri liekmi indukovanom poškodení pečene u pacienta po polytraume Faktorová X.1, Žigrai M.1, Horniaková L.2, Adamcová-Selčanová S.3, Belica R.1, Guga D.1, Vyskočil M.1 Interná klinika SZU, Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a.s., Bratislava 11.30–11.45 Miera opakovanej hospitalizácie pacientov s cirhózou a jej rizikové faktory Vrbová P., Lelkes J., Koller T. V. interná klinika LF UK a UN Bratislava 11:45–12.00 Primární hyperparatyreóza jako příčina akutní edematózní pankreatitidy s poruchou vědomí Sirová M., Blaha V. III. interní gerontometabolická klinika

15 www.dnymladychinternistu.cz | 40. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ OLOMOUC | 1.–2. června 2023 REVMATOLOGIE – SEKCE 2 (Malá posluchárna LEVÁ) 08.30–08.45 Difúzní kalcifikace sleziny jako vedlejší skiagrafický nález při koronarografii Vácha J., Špaček M. I. IKK FNOL 08.45–09.00 Diferenciálna diagnostika horúčky – jednoduchá záležitosť? Michalová R. ml.1, Horná S.1, Jeseňák M.2, Beláková G.3, Makovický P.1, Galajda P.1, Mokáň M. st.1 1I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin 2Centrum pre periodické horúčky, Klinika detí a dorastu a Klinika pneumológie a ftizeológie Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin 3Reumatologická ambulancia Martin, MEDMAN s.r.o. 09.00–09.15 Multimorbidita u pacientů se systémovým lupusem erythematodem Dudková M., Skácelová M., Horák P. III. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc 09.15–09.30 Kandidátní biomarkery ANCA asociovaných vaskulitid Videman J., Skácelová M., Horák P., Skoumalová A. III. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc 09.30–09.45 Diferenciální diagnostika a terapie obrovskobuněčné arteriitidy – kazuistika Kostelníková P. III. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc 09.45–10.00 Myositida asociovaná s plicním postižením u dospělé ženy Ramík Z., Ožanová Š., Václavík J. Fakultní nemocnice Ostrava – Interní a kardiologická klinika 10.00–10.15 Coxsackie virózy Skoumalová A., Skácelová M., Horák P. III. interní klinika – NRE, Fakultní nemocnice Olomouc 10.15–10.30 PŘESTÁVKA VARIA – SEKCE 2 (Malá posluchárna LEVÁ) 10.30–10.45 Keď ochorie policajt Štěpán J., Krejčí K., Horák P. III. interní klinika FN Olomouc 10.45–11.00 Infekčná komplikácia u pacientky so syndrómom krehkosti Nagy N., Cingel M., Samoš M., Bolek T., Jurica J., Krivuš J., Mokáň M. I. interná klinika UNM JLFUK

40. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ 1.–2. června 2023 | OLOMOUC 16 | www.dnymladychinternistu.cz 11.00–11.15 Syndrom post-intenzivní péče (PICS, Post-intensive care syndrome) Pšenička O., Křížová J. 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 11.15–11.30 NUT karcinom – kazuistika Hnízdilová V. II. interní klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 11.30–11.45 Prevalencia deficitu vitamínu D u hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 v Slovenskej republike signifikantne klesla počas trvania pandémie v priebehu rokov 2020 až 2022 Smaha J.1, Jackuliak P.1, Kužma M.1, Max F.2, Binkley N.3, Payer J.1 1V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava 2Katedra farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava 3Department of Medicine, Geriatrics Faculty, Medical Sciences Center, University of Wisconsin 11.45–12.00 Mykotické aneurysma – kazuistika Ševčovičová R., Faltýnek L., Halenka M., Klementa V., Kovářová D., Karásek D., Horák P. III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc UKONČENÍ A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. a bude ohodnocena 10 kredity.

17 www.dnymladychinternistu.cz | 40. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ OLOMOUC | 1.–2. června 2023 OBSAH NEFROLOGIE (1) – SEKCE 1 (Velká posluchárna) Je NGAL vhodným prediktorem rozvoje AKI u kriticky nemocných septických pacientů? Klementa V., Petejová N., Horák P., Zadražil J., Prošková J., Langová K. 24 BK virová infekce po transplantaci ledviny – kazuistika Kurašová E., Krejčí K., Hraboš D., Tichý T. 25 Závažná hyperkalcémia s renálnym poškodením ako vedúci príznak sarkoidózy u mladého pacienta Bašista K., Žigrai M., Vyskočil M., Komorníková A., Faktorová X. 25 Nevídaná rhabdomyolýza – kazuistika Liachovická K., Sztuchlíková V., Lysková L., Orság J., Kosatíková Z., Hrubý M., Vymětal J., Krejčí K. 26 Liečba anémie roxadustatom - prvé klinické skúsenosti Beliančinová M., Kleinová P., Vnučák M., Graňák K., Mokáň M., Dedinská I. 27 NEFROLOGIE (2) – SEKCE 1 (Velká posluchárna) Finerenon – oddálení progrese chronického onemocnění ledvin u pacientů s diabetes mellitus 2. typu Kurašová E., Orság J. 28 Infekcia močového traktu v kontexte miniinvazívnych výkonoch po transplantácii obličky Kleinová P., Beliančinová M., Vnučák M., Graňák K., Mokáň M., Dedinská I. 28 Metabolomics approach in the diagnosis of acute kidney rejection Vnučák M., Graňák K., Beliančinová M., Kleinová P., Baranovičová E., Dedinská I. 29 Úloha nefrológa v liečbe a prevencii urolitiázy Vnučák M., Graňák K., Beliančinová M., Kleinová P., Dedinská I. 30 HEMATOLOGIE A PORUCHY KOAGULACE (1) – SEKCE 1 (Velká posluchárna) Pocovidový plicní nález – překvapivé rozuzlení Novotná J., Žurková M., Kultan J., Jakubec P., Tichý T., Skanderová D. 31 Partizánský boj hereditární hemoragické teleangiektazie (syndrom Rendu‑Osler‑Weber) Bradáčová M., Faber E. 31 Venetoclax v terapii akutní myeloidní leukémie – zkušenosti jednoho centra Čerňan M., Szotkowski T., Machová R., Papajík T. 32 Heydeho syndróm liečený transkatétrovou náhradou aortálnej chlopne – kazuistika Focko B., Péč M. J., Michalová R., Jurica J., Valocká D., Samoš M., Bolek T., Sokol J., Škorňová I., Mokáň M. 33 Autoimunitní hemolytická anemie – kazuistika Cesnaková A. 34

40. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ 1.–2. června 2023 | OLOMOUC 18 | www.dnymladychinternistu.cz HEMATOLOGIE A PORUCHY KOAGULACE (2) – SEKCE 1 (Velká posluchárna) Úspešná liečba blastového zvratu chronickej myelocytovej leukémie kombináciou chemoterapie, dasatinibu a interferónu alfa Vráblová L., Kořalková P. , Divoký V., Machová Poláková K., Kriegová E., Janská R., Grohmann J., Holzerová M., Papajík T., Faber E. 35 Burkittův lymfom spojený s imunodeficitem Polakovič P. 35 Difúzny veľkobunkový B‑lymfóm srdca – kazuistika Kredátusová A., Lukášová M., Hanáčková V. 36 Vlastné skúsenosti s použitím molnupiraviru u hemato‑onkologických pacientov Zalibera A., Čerňan M., Szotkowski T., Vaculová G., Papajík T. 37 Monitorovanie priamych orálnych antikoagulancií u pacientov s venóznou tromboembolickou chorobou Brisudová K., Jurica J., Bolek T., Samoš M., Mokáň M. 38 DIABETOLOGIE, ENDOKRINOLOGIE A PORUCHY METABOLISMU (1) – SEKCE 2 (Malá posluchárna LEVÁ) Sledování hladin adipokinů u pacientů po tubulizaci žaludku Dohnal R. , Schovánek J., Cibičková Ľ., Karásek D., Kučerová V., Růžičková M. 39 Dlhodobé GLP1-RA ako „bailout“ liečba pacienta po bariatrickej operácii – kazuistika Lecký P., Bolek T., Jurica J., Péč M.J., Samoš M., Galajda P., Mokáň M. 40 Evaluace kortikorezistence pacientů s aktivní, středně těžkou a těžkou endokrinní orbitopatií a dlouhodobé sledování efektu rituximabu jako léčby druhé linie Pekařová K., Schovánek J. 40 Amiodaronem indukovaná tyreotoxikóza Lysková L., Schovánek J. 41 Účinnost skórovacích systémů v určování podtypů primárního hyperaldosteronismu Kološová B., Waldauf P., Wichterle D., Kvasnička J., Zelinka T., Petrák O., Krátká Z., Forejtová L., Kaván J., Widimský J., Holaj R. 42 PNEUMOLOGIE – SEKCE 2 (Malá posluchárna LEVÁ) Vliv interních komplikací na kvalitu života u pacienta s cystickou fibrózou po transplantaci srdce a plic – kazuistika Olejová J., Jakubec P., Kufa J., Žurková M., Hajdová L., Genzor S., Lischke R., Šimonek J., Pozniak J., Kolařík J., Havlín J., Fila L., Valentová‑Bartáková L., Pirk J., Hošková L. 43 Komplikace po transplantaci srdce Kiml J., Jakubec P., Genzor S., Kufa J., Žurková M. 43 Systémové glukokortikoidy v terapii reziduálního plicního postižení po COVID-19 Mizera J., Genzor S., Losse S., Jakubec P. 44 Dispenzarizace po plicní transplantaci – zkušenosti z našeho centra Kufa J., Jakubec P., Genzor S., Žurková M. 45

19 www.dnymladychinternistu.cz | 40. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ OLOMOUC | 1.–2. června 2023 KARDIOLOGIE (1) – SEKCE 2 (Malá posluchárna LEVÁ) Využitie priamych orálnych inhibítorov faktora Xa v liečbe intrakardiálnej trombózy Moravčíková Z., Brisudová K., Bolek T., Samoš M., Mokáň M. 46 Plazmatické hladiny sekretoneurinu u pacientů s různou etiologií srdečního selhání: předběžná data Dodulík J., Lazárová M., Václavík J., Stejskal D., Švagera Z., Chobolová N., Šulc P., Evin L., Plášek J. 47 Epidemiologická analýza rizikových faktorov, liečby, komplikácií a mortality u pacientov s infarktom myokardu s ST eleváciami na Slovensku – retrospektívna „single‑center“ štúdia Benko J., Péč M.J., Jurica J., Péčová M., Mokáň M., Nehaj F., Sokol J., Bolek T., Galajda P., Samoš M., Mokáň M. 47 Nezvyklý průběh závažného onemocnění srdce Červenka A., Zeman K., Gistinger T. 48 Parametre deformácie ľavostranných oddielov srdca a koncentrácie markerov endotelovej dysfunkcie u pacientov s akútnou dekompenzáciou chronického srdcového zlyhávania Jurica J., Péč M. J., Bolek T., Škorňová I., Staško J., Galajda P., Samoš M., Mokán M. 49 KARDIOLOGIE (2) – SEKCE 2 (Malá posluchárna LEVÁ) Arteriální hypertenze a reakce krevního tlaku na zátěž u sportovců Jelínek L., Moravcová K., Ožana J., Sovová M., Václavík J., Jiravský O., Jiravská‑Godula B., Pešová P., Puškašová K., Sovová E. 50 Úloha transezofageálnej echokardiografie v diferenciálnej diagnostike kryptogénnej cievnej mozgovej príhody – kazuistika Péč M. J., Bolek T., Péčová M., Jurica J., Laková L., Benko J., Blaško P., Galajda P., Samoš M., Mokáň M. 51 Faktory interferujúce s koncentráciami priamych orálnych antikoagulancií (DOAK) u pacientov s fibriláciou predsiení – naše skúsenosti Bolek T., Samoš M., Galajda P., Škorňová I., Staško J., Kubisz P., Mokáň M.1 52 Trombus levé komory – kazuistika Adámek R. 52 DIABETOLOGIE, ENDOKRINOLOGIE A PORUCHY METABOLISMU (2) – SEKCE 1 (Malá posluchárna PRAVÁ) Adiponectin / leptin ratio as an index to determine metabolic risk in patients after kidney transplantation Graňák K., Vnučák M., Beliančinová M., Kleinová P., Pytliaková M., Dedinská I. 53 Steatóza pankreatu u bariatrických pacientů Blaho M., Bužga M., Švagera Z. 54 Souvisí endokrinní orbitopatie s onemocněním/vakcinací proti COVID-19? Bolacká M., Schovánek J., Karhanová M. 55 Od pôrodníka k endokrinológovi Dzubová P., Klčovanská A., Bobályová A., Rajec J. 55 Od prosté dehydratace k vzácné diagnóze Mačáková D., Krystyník O., Dohnal R., Cibičková Ľ., Karásek D. 56

40. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ 1.–2. června 2023 | OLOMOUC 20 | www.dnymladychinternistu.cz Glykační index hemoglobinu (HGI) jako ukazatel individuální glykace u pacientů s diabetem 1. typu na kontinuální a okamžité monitoraci glukózy Pehr M., Navrátilová V., Horová E., Škrha J.jr., Prázný M, Škrha J. 56 Porovnání efektu léčby autologními kmenovými buňkami a konservativní léčby u diabetiků s chronickou končetinu ohrožující ischémii – randomizovaná kontrolovaná studie Sojáková D., Husáková J., Fejfarová V., Wosková V., Jarošíková R., Dubský M. 57 GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE – SEKCE 1 (Malá posluchárna PRAVÁ) Od gastroenteritidy k Zollinger- Ellison syndromu – kazuistika Cveková S., Aiglová K., Zoundjekpon V. 58 Frekvencia kmitania cílií u pacientov s laryngofaryngeálnym refluxom je nižšia ako u zdravých dobrovoľníkov Vážanová D., Ďuriček M., Čelková P., Kvaššayová J., Lipták P., Bánovčin P. 59 Anorektální hemangiom jako vzácná příčina enteroragie Pospíšilová B., Frydrych J., Krajina A., Örhalmi J., Mikoviny Kajzrlíková I., Vítek P. 60 Syndróm miznúcich žlčovodov pri liekmi indukovanom poškodení pečene u pacienta po polytraume Faktorová X., Žigrai M., Horniaková L., Adamcová‑Selčanová S., Belica R., Guga D., Vyskočil M. 61 Miera opakovanej hospitalizácie pacientov s cirhózou a jej rizikové faktory Vrbová P., Lelkes J., Koller T. 62 Primární hyperparatyreóza jako příčina akutní edematózní pankreatitidy s poruchou vědomí Sirová M., Blaha V. 63 REVMATOLOGIE – SEKCE 2 (Malá posluchárna LEVÁ) Difúzní kalcifikace sleziny jako vedlejší skiagrafický nález při koronarografii Vácha J., Špaček M. 64 Diferenciálna diagnostika horúčky – jednoduchá záležitosť? Michalová R. ml., Horná S., Jeseňák M., Beláková G., Makovický P., Galajda P., Mokáň M. st. 65 Multimorbidita u pacientů se systémovým lupusem erythematodem Dudková M., Skácelová M., Horák P. 66 Kandidátní biomarkery ANCA asociovaných vaskulitid Videman J., Skácelová M., Horák P., Skoumalová A. 66 Diferenciální diagnostika a terapie obrovskobuněčné arteriitidy – kazuistika Kostelníková P. 67 Myositida asociovaná s plicním postižením u dospělé ženy Ramík Z., Ožanová Š., Václavík J. 68 Coxsackie virózy Skoumalová A., Skácelová M., Horák P. 69

21 www.dnymladychinternistu.cz | 40. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ OLOMOUC | 1.–2. června 2023 VARIA – SEKCE 2 (Malá posluchárna LEVÁ) Keď ochorie policajt Štěpán J., Krejčí K., Horák P. 69 Infekčná komplikácia u pacientky so syndrómom krehkosti Nagy N., Cingel M., Samoš M., Bolek T., Jurica J., Krivuš J., Mokáň M. 70 Syndrom post‑intenzivní péče (PICS, Post‑intensive care syndrome) Pšenička O., Křížová J. 71 NUT karcinom – kazuistika Hnízdilová V. 71 Prevalencia deficitu vitamínu D u hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 v Slovenskej republike signifikantne klesla počas trvania pandémie v priebehu rokov 2020 až 2022 Smaha J., Jackuliak P., Kužma M., Max F., Binkley N., Payer J. 72 Mykotické aneurysma – kazuistika Ševčovičová R., Faltýnek L., Halenka M., Klementa V., Kovářová D., Karásek D., Horák P. 72

40. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ 1.–2. června 2023 | OLOMOUC 22 | www.dnymladychinternistu.cz NEFROLOGIE (1) – SEKCE 1 (Velká posluchárna) Je NGAL vhodným prediktorem rozvoje AKI u kriticky nemocných septických pacientů? Klementa V.1, Petejová N.2, Horák P. 1, Zadražil J.1, Prošková J.3, Langová K.4 1III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc 2Interní a kardiologická klinika LF a FN Ostrava 3Oddělení klinické biochemie FN Olomouc 4Ústav lékařské biofyziky LF UP Olomouc Úvod: Akutní poškození ledvin (AKI) je častý a obvykle závažný stav spojený se zvýšenou morbiditou a mortalitou, zejména u kriticky ne‑ mocných pacientů v sepsi. Včasné rozpoznání AKI může být obtížné, v klinické praxi a zejména na jednotkách intenzivní péče je však velmi důle‑ žité. Diagnostika je v současné době založena na měření sérové koncentrace kreatininu, případně poklesu diurézy. Problém je v tom, že nárůst kreatininu pozorujeme nejdříve za 24–72 hodin po začátku poškození, kdy již kolem 50 % funkce ledvin může být nenávratně ztraceno. Z tohoto důvodu je snaha o hledání nových časných bio‑ markerů akutního renálního poškození. Jedním z nich je NGAL (Neutrophil gelatinase – associ‑ ated lipocalin). V našem souboru pacientů jsme chtěli prokázat, zda je či není NGAL vhodným prediktorem rozvoje AKI. Soubor a metody: Z celkového počtu 46 kriticky nemocných pacientů v sepsi jsme hod‑ notili tíži akutního poškození ledvin první a sed‑ mý den antibiotické léčby. Kromě základních biochemických parametrů byla stanovena také hodnota NGAL. Výsledky: Hodnoty NGAL první den sledo‑ vání byly zkategorizovány dle optimální cut‑off hodnoty, která byla stanovena jako nejvyšší součet senzitivity a specifity. Prokázali jsme, že pokud naměříme NGAL vyšší než uvedená cut‑off hodnota, zvyšuje se šance na renální poškození přibližně 16krát. Obdobné výsledky jsme obdrželi při sledování vztahu NGAL a AKI sedmý den. Na druhou stranu, pokud použi‑ jeme hodnotu NGAL první den pro predikci akutního poškození ledvin sedmý den, tak to již tak dobře nevychází. Závěr: Potvrdili jsme, že NGAL je velmi pří‑ nosný biomarker, který by se dal využít v hod‑ nocení akutního poškození ledvin. Jeho použití jako prediktora akutního poškození ledvin je však otazné. Limitem naší studie je bezesporu malý počet pacientů. Pro upřesnění výsledků a další závěry bude potřeba dalších rozsáhlejších studií. Podpořeno MZ ČR RVO FNOL-0098892 a grantem IGA_LF_2023_002

23 www.dnymladychinternistu.cz | 40. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ OLOMOUC | 1.–2. června 2023 BK virová infekce po transplantaci ledviny – kazuistika Kurašová E.1, Krejčí K.1, Hraboš D.2, Tichý T.2 1Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická 2Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Ústav klinické a molekulární patologie BK virus (BKV) je polyomavirus, který způ‑ sobuje nefropatii (BKVN) u renálních alograftů v důsledku reaktivace latentního BKV v renálním tubulárním epitelu. Diagnóza BKV je založena na dokumentaci přítomnosti viru (v moči, séru či re‑ nální tkáni), sledování protivirové imunity a histo‑ logických nálezech. BKVN představuje závažnou infekci, která ohrožuje funkci štěpu ledviny, ze‑ jména během prvního roku po transplantaci. Její výskyt úzce souvisí s mírou oslabení imunitního systému příjemce. Vzhledem k absenci specific‑ kých možností léčby pokročilé BKVN představuje aktivní screening replikace BKV a následná úpra‑ va imunosuprese zásadní opatření v prevenci rozvoje BKVN. V případě klinicky manifestní BKVN se využívá nespecifická antivirová léčba. V kazu‑ istice uvádíme 69letého pacienta s chronickým renálním selháním na podkladě IgA nefropatie s rozvojem BKVN v období tří měsíců po druhé transplantaci kadaverózní ledviny. Pacient byl zaléčen redukcí imunosuprese a podáním série intravenózních imunoglobulinů s efektem na snížení replikace BKV. Podpořeno MZ ČR RVO FNOL-0098892 a grantem IGA_LF_2023_002 Závažná hyperkalcémia s renálnym poškodením ako vedúci príznak sarkoidózy u mladého pacienta Bašista K., Žigrai M., Vyskočil M., Komorníková A., Faktorová X. Interná klinika SZU, Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a. s., Bratislava 35 ročný pacient s anamnézou artériovej hy‑ pertenzie bol odoslaný obvodným lekárom na hospitalizáciu pre záchyt závažnej hyperkalcémie pri ambulantnom vyšetrení s niekoľko mesačný‑ mi ťažkosťami v zmysle únavy, celkovej slabosti a závratov. Objektívne pri prijatí bola prítomná krčná a ingvinálna lymfadenopatia bilaterálne, na oboch lýtkach boli prítomné hmatné uzlíky bez exantému. Laboratórne sme zaznamenali hyper‑ kalcémiu (3,84 mmol/l) pri normálnej hladine fos‑ foru, elevované hodnoty kreatinínu (241,80 μmol/l), zníženú hladinu parathormónu (8,77 pg/ml), krvný obraz a koagulačné parametre boli v norme. RTG vyšetrenie hrudníka zobrazilo suspektnú pľúcnu hilovú lymfadenopatiu s difúzne zmnoženou ci‑ evnou kresbou retikulonodulárneho charakteru. Sérologickým (HAV, HBV, HCV, HIV, Syfilis) a kultivač‑ ným (TT,TN, moč) vyšetrením sme infekčný agens nezachytili. Autoprotilátky (ANA, ANCA, BMG, BMT, CCP, MPO, PR3, LKM, anti‑kardiolipín, APLA, RNP, Sm, SSA, La/SSB, Jo-1, Ro-52, Scl 70, anti‑dsDNA) boli negatívne. Z onkomarkerov boli pozitívne chromogranin A (248,47 ng/ml), NSE (21,9 μg/l), ostatné boli negatívne (AFP, CEA, CA 125, CYFRA

40. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ 1.–2. června 2023 | OLOMOUC 24 | www.dnymladychinternistu.cz 21-1). U pacienta sme forsírovali diurézu s nutnosťou podania intravenóznych bisfosfonátov s normalizá‑ ciou kalcémie (2,54 mmol/l) a znížením hodnoty kreatinínu (155 μmol/l). Doplnili sme CT staging s nálezom hepatosplenomegálie a početných pľúcnych nodulov bilaterálne, s hilovou a medias‑ tinálnou lymfadenopatiou. Zvýšenú akumuláciu 18-FDG na PET‑CT vykazovali viaceré ingvinálne, hrudné a brušné uzliny. V rozšírených odberoch sme zachytili zvýšenú hladinu ACE (3,47 μkat/l). V rámci diferenciálnej diagnostiky sme exstirpovali ingvinálnu uzlinu vpravo s histologickým nálezom granulomatózneho zápalu typu sarkoidózy. V spo‑ lupráci s pneumológom sme započali liečbu pred‑ nisonom v dávke 50 mg denne. Týždeň po započatí liečby bola v kontrolných laboratórnych paramet‑ roch normálna hladina kalcia (2,43 mmol/l) a ďalší pokles kreatinínu (114,6 μmol/l), došlo k ústupu subjektívnych ťažkostí a pacient bol prepustený do ambulantnej starostlivosti. Kazuistika poukazuje na prípad závažnej hyperkalcémie s generalizovanou lymfadenopatiou ako vedúci príznak sarkoidózy u mladého pacienta. Nevídaná rhabdomyolýza – kazuistika Liachovická K., Sztuchlíková V., Lysková L., Orság J., Kosatíková Z., Hrubý M., Vymětal J., Krejčí K. III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, Fakultní nemocnice Olomouc Úvod: Rhabdomyolýza je potenciálně život ohrožující syndrom charakterizovaný nekrózou svalových buněk a uvolněním intracelulárního obsahu do cirkulace. Akutní selhání ledvin je jednou z nejzávažnějších komplikací. Základem terapie je, kromě ovlivnění vyvolávající příčiny, časná a poměrně agresivní rehydratační terapie. Někteří pacienti vyžadují náhradu funkce ledvin, která se obvykle řídí renálními indikacemi, avšak samotná eliminace myoglobinu je vzhledem k velikosti proteinu (17kDa) i s použitím high‑flux dialyzačních membrán při konvenční dialýze nedostatečná. Novou terapeutickou možností je zařazení dialýz s HCO (high cut‑off) membránou. Kazuistika: Prezentujeme případ 72leté paci‑ entky přijaté pro akutní selhání ledvin indukované těžkou rhabdomyolýzou projevující se progredují‑ cí svalovou slabostí až úplnou imobilitou. V rámci rozsáhlého došetřování netraumatické etiologie jsme pátrali po infekční, polékové, endokrinolo‑ gické příčině, vyloučili jsme primární myositidy, byla realizována biopsie svalu a doplněno PET­ ‑CT k vyloučení recidivy malignity. Komplexní konzervativní terapie, včetně kortikosteroidů se jevila neefektivní. Pro refrakterní hypervolémii s oligurií byla zahájena intermitentní hemodia‑ lýza. V dalším sledu však nedocházelo k lepšení klinického stavu pacientky, ani k signifikantnímu poklesu myoglobinu a kreatinkinázy. Klíčovým momentem bylo v rámci dialyzačních procedur použití HCO (high‑cut‑off) membrány. Nakonec se podařilo zvrátit renální selhání s rhabdomyo‑ lýzou a zvládnout provázející laktátovou acidózu. Závěr: Pacientka, kterou prezentujeme, je příkladem selhání ledvin na podkladě těžké rha‑ bdomyolýzy multifaktoriální etiologie. Správná identifikace příčiny, promptní zahájení zejména

25 www.dnymladychinternistu.cz | 40. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ OLOMOUC | 1.–2. června 2023 rehydratační terapie, a vytvoření léčebné strate‑ gie zaměřené na eliminaci sérové koncentrace myoglobinu extrakorporálními metodami může vést k rychlejší obnově funkce ledvin. Podpořeno grantem IGA_LF_2023_002 Liečba anémie roxadustatom – prvé klinické skúsenosti Beliančinová M.1,2, Kleinová P. 1,2, Vnučák M.1,2, Graňák K.1,2, Mokáň M.1,2, Dedinská I.1,2 1Transplantačné centrum, Kollárova 2, 036 01 Univerzitná nemocnica Martin 2I. interná klinika, Univerzitná nemocnica Martin a Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin História a ciele: Roxadustat je nedávno schválený inhibítor hypoxiou indukovateľného faktora‑prolylhydroxylázy, ktorý preukázal bez‑ pečnosť a účinnosť pri liečbe renálnej anémie. V auguste 2022 bol na Slovensku schválený roxa‑ dustat na liečbu anémie u pacientov s chronickou chorobou obličiek. Cieľom tejto štúdie je analy‑ zovať vplyv roxadustatu na hladinu hemoglobí‑ nu v skupine pacientov s chronickou chorobou obličiek s alebo bez transplantácie obličky (KTx). Metódy: Ide o monocentrickú štúdiu vykonanú na pacientoch Transplantačno­ ‑nefrologického oddelenia a/alebo Transplantačno‑nefrologickej ambulancie Univerzitnej nemocnice Martin, ktorí sú liečení roxadustatom od 1. 8. 2022. Výsledky: Do štúdie bolo zaradených 33 pa‑ cientov. Priemerná doba sledovania liečby roxadu‑ statom bola 4,2 mesiaca. Na začiatku boli zazname‑ nané tieto parametre: vek, pohlavie, odhadovaná rýchlosť glomerulárnej filtrácie – eGFR (CKD‑EPI), liečba železom a/alebo erytropoetínom, hladina železa v sére, hladina C‑reaktívneho proteínu (CRP), hladina hemoglobínu (Hb), úvodná dávka roxadu‑ sátu a informácie o dialyzačnom programe alebo KTx v anamnéze pacientov. Rovnaké parametre boli zaznamenané pri sledovaní (v priemere 4,2 mesiaca liečby roxadustatom). Zistili sme signifikantné zlep‑ šenie hladín Hb po mesiaci liečby roxadustatom (p < 0,0001) a ďalšie významné zlepšenie v sledovaní (p = 0,0373). Počas sledovania nebol žiadny vý‑ znamný rozdiel v hladinách eGFR, CRP alebo železa, takže hladiny Hb neboli ovplyvnené zápalom alebo funkciou obličiek. V ďalšom kroku bola skupina pa‑ cientov rozdelená na základe anamnézy KTx. Opäť sme potvrdili signifikantné zlepšenie hladín Hb v skupine s KTx v 1. mesiaci liečby (p < 0,0001), ako aj v ďalšom sledovaní (p < 0,0001). V skupine pacien‑ tov, ktorí nepodstúpili KTx, došlo v prvom mesiaci liečby roxadustatom k významnému zlepšeniu hladín hemoglobínu (p = 0,0261). V tejto skupine však nebol významný rozdiel medzi hladinami Hb v 1. mesiaci a sledovaním. Neboli zaznamenané žiadne nežiaduce udalosti, zatiaľ čo dvaja pacienti prerušili liečbu roxadustatom pre zaradenie do HD programu a zmenu liečby na erytropoetín. Záver: Roxadustat – nová možnosť liečby anémie u pacientov s chronickým ochorením ob‑ ličiek. Naša prvá analýza potvrdila, že roxadustat je veľmi účinný nielen u pacientov s CKD, ale aj u pacientov s anémiou po transplantácii obličky. Roxadustat bol dobre tolerovaný a nezazname‑ nali sme žiadne nežiaduce účinky.

40. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ 1.–2. června 2023 | OLOMOUC 26 | www.dnymladychinternistu.cz NEFROLOGIE (2) – SEKCE 1 (Velká posluchárna) Finerenon – oddálení progrese chronického onemocnění ledvin u pacientů s diabetes mellitus 2. typu Kurašová E.1, Orság J.1 1Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická Úvod: Diabetické onemocnění ledvin (DKD) představuje v současné době celosvětovou zátěž s prevalencí 120 až 200 milionů pacientů. DKD je spojeno s výrazně zvýšeným kardiovaskulár‑ ním rizikem se zkrácením délky života pacientů až o 16 let. I přes výrazný pokrok v diagnostice a terapii zůstává velmi výrazné reziduální riziko se stálou nutností hledání nových cest k jeho ovlivnění, zejména v oblasti redukce zánětlivých a fibrotických faktorů. Finerenon je nesteroidní selektivní antagonista mineralokortikoidního receptoru, který je aktivován aldosteronem a kor‑ tizolem a řídí transkripci genů, které se podílejí na expresi prozánětlivých a protifibrotických mediátorů. U pacientů s DKD vedla léčba finere‑ nonem oproti placebu k nižšímu riziku progrese chronického onemocnění ledvin a kardiovasku‑ lárních příhod. Kazuistiky: Budou prezentováni 3 typičtí pacienti vhodní pro nasazení finerenonu v rámci posílení nefroprotektivní léčby. Závěr: Finerenon představuje novou mož‑ nost protektivní terapie ke snížení rizika trvalého poklesu glomerulární filtrace, konečného stadia onemocnění ledvin, kardiovaskulárního úmr‑ tí, srdečních infarktů a hospitalizace z důvodu srdečního selhání u dospělých s chronickým onemocněním ledvin spojeným s diabetes mel‑ litus 2. typu. Podpořeno grantem IGA_LF_2023_002 Infekcia močového traktu v kontexte miniinvazívnych výkonoch po transplantácii obličky Kleinová P., Beliančinová M., Vnučák M., Graňák K., Mokáň M., Dedinská I. Transplantačné centrum Univerzitná nemocnica Martin Úvod: Použitie antibiotickej profylaxie pri in‑ vazívnych výkonoch je všeobecne akceptované a vysoko odporúčané. Otázkou je potreba apliká‑ cie antibiotickej profylaxie aj v prípade realizácie miniinvazívnych výkonov v potransplantačnom období. Cieľom štúdie bolo zistiť výskyt infekč‑ ných komplikácií pri miniinvazívnych výkonoch (extrakcia pig tail, protokolárna biopsia) bez pou‑ žitia antibiotickej (ATB) profylaxie. Sekundárnym cieľom bolo identifikovať rizikové faktory pre po‑ zitívny močový kultivačný nález v čase realizácie miniinvazívnych výkonov. Materiál: Ide o prospektívnu monocen‑ trickú štúdiu, do ktorej boli zaradení pacienti po transplantácii obličky v Transplantačnom centre Martin (n = 68). Zisťovali sme výskyt po‑ zitívneho močového nálezu v čase extrakcie pig tail (6 týždnov po transplantácii) a v čase protokolárnej biopsie (3 mesiace po transplan‑

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=